Biografija

Nataša Rašović Bodiš rođena je 1969. godine u Zagrebu, gdje je 1988. završila Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Već u srednjoj školi, pohađajući odjel slikarstva, ne pronalazi se u klasičnom slikarstvu, već se fokusira na strip. Pohađa tečaj kod Krešimira Zimovića i crta prve stripove koje objavljuje u Patku. Uz strip zanima se i za crtani film. Odmah iza srednje škole 1989. zapošljava u Zagreb filmu gdje radi kao kolorista na „Malim letećim medvjedićima“. Tražeći svoj izričaj, te nova iskustva 1990. odlazi u Nizozemsku. Radi kao lutkarica sa marionetama i paralelno stvara mapu nepovezanih strip crteža oslikavajući svijet oko sebe. Tek kasnije otkriva da se je u biti odmakla od klasičnog stripa sa narativnom pričom i zakoračila u svijet karikature. Povratkom u Zagreb, razvija svoj stil u situacijskoj karikaturi. Od 1995. je članica Hrvatskog društva karikaturista. Objavljuje u Potepuhu gdje joj uz karikature izlazi i strip Teica i Leica . Uz situacijsku karikaturu crta i portretne  karikature te od 2000. ima svoju stalnu rubriku u Kviskoteci – Natoteku. Kada radi zdravstvenih problema prestaje raditi, prozor u svijet postaje joj Internet.  Fokusira se na  festivalsku karikaturu gdje se bez riječi komentira svijet.  Kao i u svijetu, tako i kod nas, karikatura se prvenstveno smatra muškom profesijom, no tu Nataša Rašović razbija predrasude te nastavlja niz naših žena karikaturistica. Izlaže praktički po cijelom svijetu na međunarodnim žiriranim izložbama (do sada oko 50 izložbi) te osvaja nagrade (9 nagrada), ima niz skupnih izložbi (oko 20 izložbi). Uz to je imala tri samostalne izložbe karikatura: 2008. „Bijah dok se smijah“,  2015. „Ribica na suhom“, gdje se malim stripom po kojem je i nazvana izložba prisjeća početaka i srednjoškolske ljubavi prema stripu te 2017. izložbu karikatura „Mi, vi, oni“. Festivalska, situacijska  karikatura, danas joj je osnovni način izražavanja. Karikatura, koja ima zadanu temu ali ne i urednika, daje joj apsolutnu slobodu izražavanja. Kroz nju angažirano i kritički osvješćuje vlastiti identitet i položaj u današnjem društvu. Fokusira se na prava žena i  manjina. Trenutno radi na više projekata- na povezivanja žena karikaturistica, koja je započela 2016. skupnom izložbom „Žene crtaju žene u muzici“, u Muzeju grada Zenice, BIH., te priprema skupnu izložbu karikaturistica u Zagrebu. Prošla je i natječaj Vox feminae,  u sklopu kojeg učestvuje u ilustracijama za „Strašne žene“. Radi i na prikupljanju građe za knjigu o ženama karikaturisticama u Hrvatskoj, u kojoj bi bio pregled radova kroz povijest sve do danas. Od 2018. članica je ULUPUH-a.

Advertisements